Organisation 

JØP blev dannet i 1973 ved en fusion af Juristforbundets Pensionskasse og Danske Økonomers Pensionskasse. De to pensionskasser blev etableret tilbage i 1961 i forbindelse med indgåelsen af den første egentlige overenskomst for jurister og økonomer.

I 1996 blev JØP udskilt af Danmarks Jurist- og Økonomforbund (Djøf) som en selvstændig virksomhed. Langt hovedparten af medlemmerne bliver optaget i JØP via den tætte samarbejdspartner Djøf.

Generalforsamling
JØP afholder ordinær generalforsamling en gang årligt.
Læs mere
Lønpolitik
JØP's lønpolitik fastlægges af bestyrelsen.
Læs mere