Urafstemning

Hvis en beslutning er truffet på generalforsamlingen, kan bestyrelsen eller 25 navngivne tilstedeværende medlemmer af pensionskassen kræve, at forslaget skal sendes til urafstemning blandt JØP's medlemmer. Urafstemningen gennemføres under revisionens kontrol.

Ved urafstemninger gælder samme regler med hensyn til betingelser for forslagets vedtagelse eller forkastelse som på generalforsamlingen. Alle afgørelser undtagen vedtægtsændringer, ændringer af JØP's pensionsregulativer og beslutning om opløsning af pensionskassen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer, ændringer af JØP's pensionsregulativer og opløsning af pensionskassen kan kun ske ved 2/3 flertal.

Læs nærmere om urafstemning i JØP's vedtægt (§ 7).