Retningslinjer

Her kan du læse retningslinjer for afholdelse af generalforsamlinger i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse.

Deltagerregistrering på hjemmesiden

Medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, opfordres til at tilmelde sig her på hjemmesiden. Log ind på Tilmelding med CPR-nummer. Vi opfordrer til at printe tilmeldingen straks og medbringe printet på generalforsamlingen. Det vil lette registreringen på generalforsamlingen.

Fuldmagter

Medlemmer, der ikke deltager i generalforsamlingen, kan afgive stemme ved fuldmægtig. Fuldmægtigen, der kan være et andet tilstedeværende medlem, kan have fuldmagt fra flere ikke tilstedeværende medlemmer. Der er ikke begrænsninger i det antal fuldmagter, som en fuldmægtig kan medbringe.

Sådan giver du fuldmagt

Fuldmagt gives elektronisk. Gå ind på hjemmesiden under Generalforsamling og log ind på fuldmagt. Du skal bruge dit CPR-nummer.

Som alternativ hertil kan du printe fuldmagtsformular, som du kan downloade fra denne side. Skriftlige fuldmagter bedes indsendt til JØP inden generalforsamlingen, så de er modtaget i JØP senest to dage før generalforsamlingen afholdes. Dette letter udlevering af stemmesedler på generalforsamlingen. Det er ikke en betingelse for at anvende fuldmagterne på generalforsamlingen, at de indsendes på forhånd.

Taletidsregler på generalforsamlingen

Bestyrelsen vil anmode dirigenten om at stille forslag om, at generalforsamlingen godkender følgende taletidsregler:

  • Taletid for indlæg efter et punkt på dagsordenen er forelagt af bestyrelse eller administration.

  • Hver taler kan få otte minutters taletid til hvert punkt på dagsordenen. Taletiden fordeles med fire minutter til første indlæg og herudover to gange to minutters taletid.

  • Medlemmer, der har fremsat medlemsforslag, har ret til at forelægge forslaget med højst seks minutters taletid og efterfølgende at svare på spørgsmål i højst to gange to minutter.

Formålet med taletidsregler er både at sikre, at alle medlemmer kan komme til orde og at sikre en smidig afvikling af generalforsamlingen.

Retningslinjer i forbindelse med generalforsamlingen

  • Der må ikke ryges under generalforsamlingen, og mobiltelefoner skal være lydløse.

  • Der kan indlægges pauser efter dirigentens skøn.

  • Indlægsholdere kan efter aftale med dirigenten ledsage indlæg med enkelte elektroniske overhead-præsentationer. Præsentationerne skal udfærdiges i PowerPoint eller tilsvarende almindeligt udbredt program, og det henstilles, at præsentationerne fremsendes pr. e-mail eller på lagringsmedie til JØP's administration senest dagen før generalforsamlingen.

  • JØP's generalforsamlinger er åbne for pressen.

  • Journalister, fotografer og andre repræsentanter for pressen, der ønsker at referere eller fotografere begivenheden med henblik på offentliggørelse, skal akkrediteres ved henvendelse til JØP's administration forud for generalforsamlingen. Generalforsamlingen må ikke optages hverken på lyd- eller billedmedie. Der må ikke anvendes blitz eller lignende. Pressens repræsentanter skal i øvrigt følge de anvisninger, som gives af JØP eller dirigenten.