Delegerede

JØP indførte en delegeret-ordning i 1994 for at styrke repræsentativiteten. Djøf udpeger én delegeret pr. 250 medlemmer af JØP til at deltage i generalforsamlingen. Ti medlemmer bosiddende i Jylland, Fyn eller Bornholm kan desuden udpege én delegeret. Disse ti medlemmer må ikke selv have underskrevet på andre anmeldelser af delegerede eller selv være udpeget til delegeret.

Delegerede får rejseomkostninger dækket i forbindelse med JØP's generalforsamling. Man kan medbringe flere fuldmagter. Der er ikke begrænsning i antallet af fuldmagter.

Der vælges delegerede hvert andet år. Delegerede til generalforsamling 2017 og 2018 er valgt. Næste gang der igen vælges delegerede vil være til generalforsamling 2019.