Generalforsamling i JØP

Der afholdes ordinær generalforsamling i JØP en gang årligt. Alle medlemmer af JØP kan deltage.

Generalforsamlingen er JØP's øverste myndighed, og det er kun generalforsamlingen, som kan ændre JØP's vedtægt og regulativer. Alle JØP's medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, har taleret, ret til at stille forslag og kan stemme på generalforsamlingen. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af JØP, som skal være i overensstemmelse med vedtægten og lovgivningens regler. Den daglige ledelse varetages af administrationen under ledelse af JØP's direktør.

JØP's ordinære generalforsamling afholdes hvert år i København. Medlemmerne vælger flertallet af bestyrelsen gennem direkte valg og har endvidere mulighed for at kræve beslutninger truffet på generalforsamlingen sendt til urafstemning hos alle medlemmerne. Du kan læse mere om generalforsamlingen i JØP's vedtægt (§ 6).

 
Generalforsamling 2018
Ordinær generalforsamling den 18. april 2018 kl. 16.30
Læs mere
Retningslinjer
Retningslinjer for afholdelse af generalforsamlinger i JØP.
Læs mere
Organisation
Her finder du en beskrivelse af JØP's opbygning.
Læs mere