Debatindlæg 2017

Hvordan løfter JØP sit samfundsansvar? Inspiration fra Sampension (19.10.2017)

Kære JØP,
Som det vil være bekendt har jeg ved JØPs seneste to generalforsamlinger anført, at JØP gennem sine aktieposter i virksomheder, der opererer på Vestbredden, potentielt medvirker til menneskerettighedskrænkelser, og at dette efter min bedste overbevisning strider mod JØPs egen investeringspolitik.
JØP er som bekendt ikke den eneste danske pensionskasse, der de seneste år har haft aktieposter i virksomheder, der opererer på Vestbredden. Den 2. oktober 2017 meldte Sampension imidlertid ud, at pensionsselskabet på baggrund af sin udvidede politik og praksis for ansvarlige investeringer havde kigget nærmere på, ”om der er selskaber i aktieporteføljerne, der optræder i Vigeo Eiris’ BIOL-database (Business in Occupied Lands)” og at ”…resultatet blev, at to israelske banker, Hapoalim og Leumi, samt Heidelberg Cement og Bezeq er nu sat på eksklusionslisten for finansiering af bosættelser og for udvinding af naturressourcer og etablering af infrastruktur til telekommunikation i besat område” (Citat af Henrik Olejasz Larsen fra Sampensions pressemeddelelse https://www.sampension.dk/Forside/Om-Sampension/Nyheder?NewsItem=eb899f0f-a1e9-4bc8-ac35-61913bfbb550). Det hedder endvidere i Sampensions pressemeddelelse, at ”… Sampension [indleder] kritisk dialog med seks internationale selskaber om deres mulige involvering i aktiviteter på Vestbredden, der strider mod internationalt anerkendte principper”.
Ifølge JØPs aktieliste pr. 31. 12. 2016 har JØP aktieposter i tre af de fire virksomheder, som Sampension nu har sat på eksklusionslisten, nemlig i Leumi, Heidelberg Cement og Bezeq.
Jeg vil med denne henvendelse opfordre til, at JØP i lighed med Sampension genovervejer sine investeringer i virksomheder, der opererer på besat område, i lyset af JØPs politik for ansvarlige investeringer.
Samtidig vil jeg gerne opfordre til, at JØP tydeliggør sin politik i forhold til aktivt ejerskab, således at det står klart for JØPs medlemmer, hvordan JØP tilstræber at løfte sit – og dermed også sine medlemmers – samfundsansvar specifikt i forhold til miljømæssige, sociale og governance (ESG) faktorer.
Jeg ser frem til at høre om resultatet af disse overvejelser både konkret i forhold til engagement i virksomheder, der opererer på besat område, og mere generelt i forhold til hvordan JØP fremover vil udøve sit aktive ejerskab og dermed løfte sit og sine medlemmers samfundsansvar.

Med venlig hilsen,
Helle Munk Ravnborg

SVAR:

Kære Helle Munk Ravnborg

Tak for din henvendelse.

Vi er i gang med en proces omkring en revideret politik for ansvarlige investering, en politik som bestyrelsen skal tage endeligt stilling til i december.
I den forbindelse genovervejer vi vores tilgang til selskaber, som opererer i besatte områder.

Når den reviderede politik er vedtaget, vil vi arbejde målrettet for at højne informationen på vores hjemmeside om politikken og implementeringen af den.

Med venlig hilsen
Kirstine Lund Christiansen, ESG-ansvarlig