Debatindlæg 2016

Kommer huslejeforhøjelserne os pensionsmedlemmer til gode? (17.06.2016)

Jeg har været skrevet op via Findbolig.nu i en periode. Jeg kan dog se, at når de attraktive lejligheder bliver ledige, skubbes lejen op i 20.000-30.000 kr. klassen. Et er, at lejlighederne således kun fremover skal huse den allerrigeste del af befolkningen - men kommer de enorme lejeniveauer så i det mindste os med pension i JØP til gode til fulde? Jeg har droppet ideen om lejlighed oven på disse erfaringer, men vil gerne høre, om de smarte lejeforhøjelser og handler udmønter sig i tilsvarende højere pensionsafkast eller om vi både "tages for oven og for neden" og om noget kanaliseres væk?

Philip Etin

SVAR:

Kære Philip Etin

Tak for din henvendelse.

Vi har de senere år kunnet glæde os over gode afkast på vores ejendomsinvesteringer. Det kommer i høj grad vores medlemmer til gode, blandt andet fordi vi ikke kanaliserer penge væk til eksterne ejere - en af de klare fordele ved at have sin pension i en medlemsejet pensionskasse.

Du skriver, at ”når de attraktive lejligheder bliver ledige, skubbes lejen op i 20.000-30.000 kr. klassen.”

Det billede kan vi ikke genkende. Vi har ingen lejligheder, der koster 30.000 kroner, og kun de meget store og bedst beliggende lejligheder når over 20.000 kr. i månedlig husleje.

For at give en indikation af vores huslejeniveau for moderniserede lejligheder i de bedst beliggende dele af hovedstadsområdet, kan jeg som eksempel nævne, at en lejlighed på omkring 90 m2 koster 10.000 - 11.000 kr. pr. måned afhængig af moderniseringsomfang.

Priserne varierer afhængig af størrelse, stand, postnummer, etc.

Vi kan i øvrigt glæde os over, at ledige lejligheder udlejes meget hurtigt til vore medlemmer.

Med venlig hilsen

Torben Visholm

Adm. direktør

Ejendomme kun for københavnere? (08.07.2016)

Jeg er glad for min JØP-ordning - men forstår ikke, at investeringer i ejendomme stort set udelukkende sker i København og meget få i Aarhus. Hvor bliver fordelene af for os andre medlemmer, der bor i Odense, Aalborg osv.?

Stig Thomasen

Odense 

 

SVAR:

 

Kære Stig Thomasen

 

Tak for dit indlæg.

 

Det er rigtigt, at JØPs 46 boligejendomme hovedsageligt ligger i hovedstadsområdet. Tre af dem ligger i Aarhusområdet.

 

Vi har tidligere haft ejendomme i andre dele af landet, herunder Odense og Aalborg, men de blev frasolgt for en del år siden. Det skete, fordi vi valgte at fokusere kræfterne på de områder, hvor der generelt er størst efterspørgsel efter lejligheder i attraktive ejendomme. Vi er fortsat på løbende udkig efter attraktive ejendomme med hovedvægt på København og Aarhus.

 

Selvom du pt. ikke kan leje en JØP-bolig uden for København og Århus, får du som medlem alligevel god nytte af vores investeringer i boligejendomme, idet ejendomme i landets to største byer er blandt dem, der er steget mest i værdi.

 

Med venlig hilsen

Erik Veedfald

Ejendomsinvesteringschef 

Erhvervelse af Carlsberg-ejendomme - en ansvarlig investering? (18.05.2016)

Jeg er lidt overrasket over, at mit pensionsselskab nævnt i forbindelse med købet af Carlsbergs beboelsesejendomme, hvor man har fundet en "omvej" for at undgå, at lejerne skal tilbydes at overtage ejendommen og stifte en andelsforening.

En hurtig søgning på hjemmesiden - og man kan finde flotte hensigtserklæringer a la:

"JØPs investeringsforvaltning bygger på en overbevisning om, at selskaber, der udviser samfundsansvar, vil klare sig bedst. Etiske, sociale og miljømæssige overvejelser indgår derfor som et centralt element, når pensionskassen investerer medlemmernes penge."

Jeg har ikke nærstuderet ejendomshandlen, men første indtryk fra medierne giver dårlig smag i munden. Hvilke overvejelse har JØP gjort sig i forhold til sit eget værdigrundlag?

Mvh, Niels.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

SVAR:

Kære Niels Hansen

Tak for din henvendelse.

Sammen med DIP og PFA – og i konkurrence med andre institutionelle investorer – har vi foretaget en investering til gavn for vores medlemmer, der jo også er vores ejere. Vi har købt en attraktiv ejendomsportefølje, som vi naturligvis håber vil give et fornuftigt afkast til vores medlemmer på sigt.  

Konkret har DIP, JØP og PFA Pension hver især købt andele i de seks ejendomsselskaber, som Carlsbergfondet har solgt. Tilbudspligten (der påhviler sælger) udløses ikke ved salg af mindre aktieposter (minoritetsandele) i ejendomsselskaber.

Som flere eksperter har bekræftet i medierne, er handelen i fuld overensstemmelse med både lovgivningen og praksis på området. Vi har forståelse for, at man som lejere kan have et ønske om at købe den lejlighed, man bor i. Men vi er nødt til at operere inden for rammerne af den lovgivning, der gælder på området. Vi har ansvar for at sikre vores medlemmer et fornuftigt afkast, og det ville blive vanskeligt, hvis vi skulle navigere efter andre regler, end hvad lovgivning og normal praksis tilsiger.

De nuværende lejere kommer i øvrigt ikke til at mærke nogen forskel fra nu. Vi fortsætter med samme administrator, og beboerne kan naturligvis blive boende, så længe de ønsker på de vilkår, de kender. Vi vil bestræbe os på at være gode og ansvarlige udlejere, og det er ifølge Carlsbergfondets pressemeddelelse også en af begrundelserne for, at vi blev foretrukket som køber frem for andre. 

Venlig hilsen

Torben Visholm

CEO