Bestyrelsens CV

Her kan du se et kortfattet CV for hvert enkelt medlem i bestyrelsen.

Anders Eldrup, cand.scient.pol. (formand)

Nuværende beskæftigelse:

Professionel bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem.

Tidligere beskæftigelse:

Mere end 25 år i Finansministeriet, heraf 10 år som departementschef (1991-2001). Godt 10 år adm.dir. i DONG Energy (2001-2012).

Andet:

 • Formand for LORC, Offshoreenergy.dk, Livalife a/s, Grøn energi, Sundhedsdoktor, Mandag Morgens Fond.

 • Næstformand for Rockwoolfonden, CONCITO.

 • Medlem af bestyrelsen for Terma a/s, Bindslev og EUDP.

Sara Vergo, cand.techn.soc. (næstformand)

Nuværende beskæftigelse

Formand for Djøf Offentlig.

Tidligere beskæftigelse

Projektleder, Ressource City og Center for Bæredygtig Byggeri, Næstved Kommune.

Bestyrelsesposter

Formand for Djøf offentlig, næstformand for JØP's bestyrelse.

Øvrige tillidshverv

Medlem af bestyrelser, grupper og udvalg under eller i tilnknytning af Djøf.

Andet

Har i sin tid i Næstved Kommune som tillidsmand for kommunens djøf'ere siddet i diverse interne forhandlings- og indstillingsudvalg samt i tværkommunale udvalg. Har sideløbende med det civile job fulgt en lang række kurser og uddannelser inden for bl.a. ledelse, organisation og kommunikation.

Marianne Thyrring, cand.scient.pol.

Nuværende beskæftigelse:

Direktør for DMI, Danmarks Meteorologiske Institut fra august 2013.

Tidligere beskæftigelse:

 • Fuldmægtig og ministersekretær i Skatteministeriet (1984-1994).

 • Fiscalattaché ved EU-Repræsentationen i Bruxelles (1994).

 • Vicekabinetschef i Miljøkommissær, Ritt Bjerregaards, kabinet (1995-1999).

 • Koncernøkonomichef, afdelingschef og departementschef i Miljøministeriet (1999-2012).

 • Kommitteret i Økonomi- og Indenrigsministeriet fra januar 2013-august 2013.

Andet:

Bestyrelsesmedlem i Djøfs Forlag.

Morten Wig Harboe-Jepsen, cand.merc.

Nuværende beskæftigelse

Business Development Manager I/S ARC, Amager Ressource Center.

Partner ASNET Board a.m.b.a.

Tidligere beskæftigelse

Adm. direktør i energi-, forsyning- og genvindingsindustrivirksomheder, såsom bl.a. København Energi, H J Hansen Genvindingsindustri A/S, Korsnäs Bates A/S. 

Bestyrelsesposter

Medlem af bestyrelsen i Juristernes- og Økonomernes Pensionskasse (JØP).

Peter Løchte Jørgensen, cand.scient.oecon.

Professor i finansiering ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.

Tidligere beskæftigelse

Professor i finansiering ved Aarhus School of Business indtil 2011. Professor i Risk Management ved Copenhagen Business School indtil 2006. Professor i Finansiering ved Department of Management, Aarhus Universitet indtil 2005. En række forskellige stillinger ved Aarhus School of Business og Aarhus Universitet i perioden 91–03.

Bestyrelsesposter

Medlem af bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond. Medlem af bestyrelsen for DIP.

Andet

Forfatter til en lang række videnskabelige publikationer og rapporter samt medlem af en række faglige udvalg og komitéer.

Tina Aggerholm, statsautoriseret revisior

Vice President, Group Accounting, Carlsberg Breweries A/S.

Tidligere beskæftigelse

Director Carlsberg Group Accounting (2006-2007).

Statsautoriseret revisor KPMG (1998-2006).

Revisor KPMG (1988-1997).

Andet

Er i Carlsberg ansvarlig for ekstern regnskabsrapportering, herunder overholdelse af børskrav, dansk regnskabslovgivning og IFRS. Bred revisionsmæssig erfaring, hovedsageligt fra store danske og internationale virksomheder, herunder forsikrings- og pensionsvirksomheder.

Revisionsudvalg

Tina Aggerholm, statsautoriseret revisor, opfylder kravene i Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionsudvalg om at være uafhængig af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

Torben Huss, cand.scient.pol.

Direktør i Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), der også administrerer Investeringsfonden for Østlande og Klimainvesteringsfonden.

Tidligere beskæftigelse

Vicedirektør i IFU. Torben Huss har været i IFU siden 1993.

Bestyrelsesposter

Medlem af en række bestyrelser med tilknytning til IFU’s investeringer.

Andet

Censor ved CBS og medlem af Hedeselskabets Repræsentantskab.

Åse Kogsbøll, cand. jur.

Nuværende beskæftigelse

Imellem jobs.

Tidligere beskæftigelse


 • Chef for direktionssekretariat og jurist, MP Pension.

 • Chef for direktionssekretariat og jurist, Industriens Pension.

 • Kontorchef, Forsikring og Pension.

Suppleanter for bestyrelsen

 • Cand.jur., Jette Kjerulf Vorstrup (suppleant for Åse Kogsbøll)
 • Professor, cand.oecon., ph.d. Charlotte Christiansen (suppleant for Peter Løchte Jørgensen)
 • Seniorinvesteringsrådgiver, cand.merc. Lisbeth Erlands  (suppleant for Torben Huss)
 • Cand.merc.int. Johanne Gabel (suppleant for Morten Wig Harboe-Jepsen)