Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen er på valg i 2017. Pensionskassens bestyrelse udgøres af en formand, næstformand og seks andre bestyrelsesmedlemmer. Formanden, næstformanden og et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af Djøf, mens ét uafhængigt medlem vælges direkte af generalforsamlingen.

De øvrige fire bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt pensionskassens medlemmer. Der vælges en suppleant for hver af de fire medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Kandidaterne til bestyrelsesvalget er (i alfabetisk rækkefølge):


Morten Wig Harboe-Jepsen, (afdeling 1 og 2)

             Suppleant Joanne Gabel

Torben Huss, (afdeling 1)

             Suppleant Lisbeth Erlands

Peter Løchte Jørgensen, (afdeling 1)

              Suppleant Charlotte Christiansen

Martin Randrup Klintholm, (afdeling 2)

              Suppleant Nils Majgaard Jensen

Åse Kogsbøll, (afdeling 2)

              Suppleant Jette Kjerulf Vorstrup

Glen Odgaard, (afdeling 2)

              Suppleant Leif Donbæk Thomsen

Valget afholdes fra den tirsdag 16. maj  2017 til og med mandag den 29. maj kl. 23.59.

Vi udsender valgbrev til alle medlemmer, som de vil modtage den 16. eller 17. maj – her er valgkoden til bestyrelsesvalget, der sker via hjemmesiden.