JØP har fået ny bestyrelse

Ny bestyrelse valgt

Morten Wig Harboe-Jepsen bliver nyt medlem af JØPs bestyrelse efter valget, der sluttede tirsdag. Han erstatter Sven-Karsten Topp, der ikke opnåede genvalg.

Der var opstillet seks kandidater til de fire medlemsvalgte pladser i bestyrelsen, og sådan fordelte stemmerne sig:

Torben Huss: 3.292 stemmer

Peter Løchte Jørgensen: 3.234 stemmer

Martin Randrup Klintholm: 2.931 stemmer

Morten Wig Harboe-Jepsen: 2.314 stemmer

Jette Vorstrup: 2.232 stemmer

Sven-Karsten Topp: 2.147 stemmer

Stemmeprocenten på 10,4 pct. var noget højere end ved valget for to år siden, hvor stemmeprocenten var på 7,4 pct. 

Valgresultatet giver følgende bestyrelse for perioden 2015-2017:

Anders Eldrup, 66 år, cand.scient.pol. (formand)

Lars Qvistgaard, 47 år, cand.jur. (næstformand). Formand for Djøf Offentlig

Marianne Thyrring, 55 år, cand.scient.pol. Direktør for DMI

Tina Aggerholm, 46 år, statsaut. revisor (uafhængigt medlem). Vice President Group Counting Carlsberg

Torben Huss, 52 år, cand.scient.pol., ph.d. Vicedirektør, IFU

Peter Løchte Jørgensen, 48 år, cand.scient.oecon., ph.d. Professor, Aarhus Universitet

Martin Randrup Klintholm, 35 år, cand.scient.pol. Fuldmægtig, Økonomi- og Indenrigsministeriet

Morten Wig Harboe-Jepsen, 52 år, cand.merc. Business Development Manager, ARC – I/S Amager Ressourcecenter

Bestyrelsen tiltræder med det samme.