Pensionsoversigt 2017

Alle medlemmer modtager i disse dage deres pensionsoversigt for 2017. De bliver sendt via e-Boks, og du kan også tilgå din pensionsoversigt via Min Pension.

Nye pensionsprognoser og forsikringer

I marts måned 2017 udsendte vi nyhedsbrevet JØP Nyt, hvori vi forklarede om udsigten til ændring af de nye pensionsprognoser, der trådte i kraft den 1. august 2017. De nye prognoser fremgår af din pensionsoversigt.

Du kan læse mere om de ændrede pensionsprognoser her

Hvad betyder de nye pensionsprognoser for dig? 

Forstå din pensionsoversigt

Sådan udregnes din pension

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at sende os en besked eller kontakte os på 38 18 87 00.