Flotte aktieafkast i 1. halvår af 2017

Pensionskassens halvårsrapport er offentliggjort den 30. august 2017.

Afkastet på 3.118 mio. kr. og et investeringsafkast på 5,0 pct. for hovedparten af medlemmerne er et fantastisk godt resultat i en periode, hvor renteniveauet fortsat er historisk lavt i Europa, og beholdningen af obligationer ikke bidrager til afkastet.

Pensionskassens aktieinvesteringer gav samlet set 8,6 pct. i afkast i første halvår og har bidraget med langt den største andel af det samlede afkast.

”Vi har set en fremgang i den globale økonomi ansporet af centralbankerne i USA, Europa og Kina, og derudover har især Europa vist lovende takter i første halvår. Det er ikke vores forventning, at 2. halvår kan leve helt op til de flotte afkast i årets første halvdel”, udtaler Søren Kolbye Sørensen, adm. direktør i DIP.

Både medlemstal og pensionsindbetalinger er fortsat i solid vækst hos JØP, der har nogle af branchens laveste omkostninger og højeste depotrenter. Medlemstallet er oppe på knap 60.000, og medlemmernes indbetalinger steg til 1.636 mio. kr. - en fremgang på 7,7 pct. i forhold til samme periode året før.

JØP er 100 pct. medlemsejet. Sammen med DIP (Ingeniørernes Pensionskasse) har JØP etableret administrationsfællesskabet P+, der samlet forvalter mere end 115 mia. kr. for de 85.000 medlemmer.

Halvårsrapporten 2017 i dens fulde længde.