Vi modregner i din udbetaling af invalidepension

Generalforsamlingen vedtog den 19. april 2016 nye regler for modregning i invalidepensionen af indtægter ved siden af invalidepensionen på over 200.000 kr.om året.

Læs mere under "Indtægter ved siden af invalidepensionen"