SPAR i SKAT 2016

Du kan også i 2016 få fradrag for ekstra indbetalinger til din pension.

Så meget kan du indbetale i 2016  Der er intet loft for indbetaling til livsvarig alderspension og supplerende alderspension, når indbetalingen foretages af din arbejdsgiver. Men indbetaler du selv, kan du højst indbetale et samlet indskud på 48.200 kr. ud over de månedlige pensionsindbetalinger. 

Ved indbetaling til ratepension er der et loft på netto 52.400 kr. Hvis du indbetaler gennem din arbejdsgiver, kan du indbetale 56.956 kr. inkl. arbejdsmarkedsbidraget på 8 %. 

SÅDAN GØR DU

Din arbejdsgiver kan også indbetale for dig. I så fald skal du samtidig sende en mail til joep@pplus.nu med oplysninger om dit navn og fødselsdato, samt om indskuddet skal anvendes til alderspension, supplerende alderspension eller ratepension. Du skal være opmærksom på, at mange firmaer har sidste lønkørsel allerede midt i december.

Når du ikke at indbetale på indbetalingskortet inden den 11. december, kan du efterfølgende indbetale via netbank til reg.nr. 3100, kontonr. 105 6077. Husk at oplyse dit navn og CPR-nr., og om indskuddet skal anvendes til alderspension, supplerende alderspension eller ratepension. 

Skriver du ikke, hvordan indskuddet skal anvendes, sættes det ind på alderspensionen. 

Sidste frist: Pengene skal stå på vores konto, senest fredag d. 30 december. Det er derfor vigtigt, at indbetalingen laves som en straksoverførsel, hvis det er efter d. 28. december.

Bemærk, at vi ikke kvitterer for din indbetaling, men den vil fremgå af Min pension. Indbetalinger foretaget inden fredag den 16. december 2016 kl. 18.00 vil fremgå af Min pension inden jul, mens indbetalinger foretaget efter denne dato muligvis først vil kunne ses efter årsskiftet.