Mindre præmiestigning på gruppeforsikringen

Præmien til gruppeforsikringen udgør 2.175 kr. i 2016.

 

Præmien vil i 2017 udgøre 2.250 kr. Baggrunden for stigningen skyldes et dårligere risikoforløb for 2015 end forventet.

 

Du kan læse mere om gruppeforsikringen her og se størrelsen af forsikringssummerne.