Kommentar til artikel i Djøf-bladet 2. november 2016

Artikel i Djøf-bladet, 2. november 2016 – Flere djøfere invalide af hjernerystelser

JØP er nævnt i den seneste udgave af Djøf-bladet i forbindelse med en artikel om en stigning af antallet af henvendelser omkring hjernerystelser. Af artiklen fremgår det, at vi i det seneste år har oplevet en stigning i ansøgninger om midlertidig invalidepension fra medlemmer, der har fået hjernerystelse i så svær grad, at de ikke kan udføre deres arbejde længere.

I JØP arbejder vi hele tiden på at øge medlemmernes kendskab til deres pensionsordning og de muligheder og rettigheder, de har. Som medlem af JØP har man ret til midlertidig invalidepension, hvis man opfylder betingelserne. Disse er blandt andet, at erhvervsevnen skal være nedsat med 2/3 af den fulde erhvervsevne, og at nedsættelsen skal være af en vis varighed. Invalidepensionen tilkendes baseret på en lægelig vurdering.

JØP er en pensionskasse, der er ejet af medlemmerne, og derfor skal vi ikke tjene penge til andre. Vores største interesse er således at sikre alle medlemmerne både gode forsikringsdækninger frem til pensionisttilværelsen og gode pensionsopsparinger, når medlemmerne trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Som en væsentlig del af dette arbejde følger vi nøje med i udviklingen af sygdomsbilledet hos vores medlemmer og konfererer jævnligt med vores tilknyttede lægefaglige konsulenter på området for at kunne forstå og være proaktive over for vores medlemmer.

Hvis du mener, at du har ret til at søge invalidepension hos JØP, kan du enten kontakte os på telefon 38 18 87 00 eller læse mere på vores hjemmeside under ”Hjælp og vejledning”, ”sygdom”.