JØP investerer knap 400 mio. kr. i danske boligejendomme

JØP, DIP og PFA Pension har hver især erhvervet minoritetsandele i seks ejendomsselskaber, som Carlsbergfondet netop har solgt. Selskaberne ejer seks ejendomme helt overvejende med boliglejemål i henholdsvis København, på Frederiksberg (tre), i Søborg og i Gentofte. Overtagelsen sker primo juli d.å. Thylander Gruppen skal varetage asset management af ejendommene, mens DEAS skal varetage administrationen. DEAS administrerer JØP’s øvrige ejendomsselskaber og har hidtil administreret ejendommene for Carlsbergfondet.

JØP’s investering i ejendomsselskaberne udgør i alt knap 400 mio. kr.