Godt første halvår 2015

JØP fik i 1. halvår af 2015 et investeringsafkast på 2,0 mia. kr. svarende til et afkast på 3,1 pct. samlet set. Afkastet blev trukket op af et meget tilfredsstillende aktieafkast på 10 pct., mens rentestigninger trak obligationsafkastet ned på ‐1,7 pct.

Investeringsprofil 2 (afdeling 2) fik et afkast på 5,0 pct. mens afkastet i investeringsprofil 3 (afdeling 1- omtegnede medlemmer) gav 3,5 procent. I den lille investeringsprofil 1 (afdeling 1, ikke-omtegnede medlemmer) endte afkast på -4,2 pct., primært på grund af underskud på renteafdækninger.

Pensionskassens samlede balance steg i halvåret med 2,3 mia. kr. til 68,2 mia. kr.

Bestyrelsen besluttede i juni at øge aktieandelen i investeringsprofil 3 fra 30,5 pct. til 35 pct. og kredit-andelen fra 9 pct. til 12 pct. så aktivfordelingen tilnærmes profil 2. Ændringen vil reducere forskellen på afkastet i de to store investeringsprofiler, som bestyrelsen overvejer helt at sammenlægge. Læs mere.. 

Fortsat høj forrentning af pensionerne

I 2. halvår 2015 fastholdes de samme kontorenter som i 1. halvår, dvs. i niveauet omkring 4,5 pct. for langt de fleste medlemmer.

Begivenheder efter halvårets afslutning 

Aktiemarkedet har siden halvårsskiftet udvist stor volatilitet, med især store fald på det kinesiske marked, som har haft afsmittende effekt på både amerikanske og europæiske markeder. Det er dog endnu for tidligt at vurdere betydningen for det samlede afkast i 2015.
Halvårsrapporten for 2015 kan læses her. Halvårsrapport 2015