Generalforsamling: Kulforslag tabte tæt afstemning

Omkring 300 deltog i går på JØPs generalforsamling på Frederiksberg, og mange kom for at diskutere et medlemsforslag om at stoppe for investeringer i kul. Forslaget var stillet af medlemmer organiseret i interessefællesskabet Ansvarlig Fremtid, der har stillet lignende forslag på generalforsamlinger i de øvrige akademiske pensionskasser med direkte medlemsdemokrati. Efter en timelang debat med mere end 20 indlæg for og imod forslaget, kom det til afstemning: Inklusive fuldmagter stemte 523 medlemmer for forslaget, mens 538 stemte imod. Dermed valgte generalforsamlingen altså med et snævert flertal at bakke op om bestyrelsens linje.

Generalforsamlingen genvalgte Anders Eldrup som formand for en ny toårig periode, og der var også genvalg til eksternt medlem Tina Aggerholm, der er formand for bestyrelsens revisionsudvalg. DJØF har udpeget Lars Qvistgaard og Marianne Thyrring, og derudover skal der vælges fire bestyrelsesmedlemmer ved direkte valg. Bestyrelsens fire kandidater er Torben Huss, Peter Løchte Jørgensen, Martin Randrup Klintholm og Sven-Karsten Topp, der alle er medlem af den nuværende bestyrelse. Hvis der ikke inden 12. maj indkommer yderligere kandidater, er de fire valgt.

Under Generalforsamling 2015 kan du finde meget mere om generalforsamlingen i går, bl.a. kan du læse formandens mundtlig beretning, og du kan se plancherne, der blev vist undervejs. Du finder også mødets dagsorden med de vedtægtsændringer, som blev foreslået - og alle vedtaget.