Afkast på 3,9 pct. i 2015

JØP fik i 2015 et afkast på 3,9 pct. i et svært marked. Årets resultat kom særligt fra et flot afkast på danske aktier på 35 pct. Derudover bidrog europæiske og japanske aktier med 10 pct., og ikke mindst JØP’s investeringer i såkaldte alternativer (ejendomme, infrastruktur, private equity og alternativ kredit) trak op med et afkast på næsten en milliard kroner.

Obligationer og kreditobligationer gav et lavt afkast som følge af det historisk lave renteniveau samt faldende oliepriser.

Tabel: Afkast samt formue pr 31.12.2015 opgjort på investeringsprofiler 

  Formue i mio. dk. Afkast i pct.
Investeringsprofil 1  5,161  -0,69 %
Investeringsprofil 2  15,743  5,54 %
Investeringsprofil 3  43,687  4,08 %
Egenkapital  975  -0,71 %
Investeringer i alt  65,566  3,93 %

Investeringsprofil 2 fik et afkast på 5,5 pct., og i investeringsprofil 3 blev afkastet 4,1 pct. Afkastforskellen skyldes, at investeringsprofil 2 i 2015 har haft en mere risikobetonet investeringsstrategi. Investeringsstrategien for investeringsprofil 2 og 3 er i årets løb blevet indsnævret, og fra 1. januar 2016 er profilerne ens. Investeringsprofil 1 for de ikke-omtegnede medlemmer fik et afkast på -0,7 pct., hvilket skyldes en ensidig investeringsstrategi med hovedvægt i obligationer og tab på renteafdækning.


Investeringsprofil 2 fik et afkast på 5,5 pct., og i investeringsprofil 3 blev afkastet 4,1 pct. Afkastforskellen skyldes, at investeringsprofil 2 i 2015 har haft en mere risikobetonet investeringsstrategi. Investeringsstrategien for investeringsprofil 2 og 3 er i årets løb blevet indsnævret, og fra 1. januar 2016 er profilerne ens. Investeringsprofil 1 for de ikke-omtegnede medlemmer fik et afkast på -0,7 pct., hvilket skyldes en ensidig investeringsstrategi med hovedvægt i obligationer og tab på renteafdækning.