Ændring af investeringsstrategi for investeringsprofil 3

På generalforsamlingen i april fremlagde bestyrelsen sine tanker om at ændre investeringsstrategien for investeringsprofil 3. Dette var begrundet i, at det store rentefald siden omtegningerne reducerer det forventede afkast af investeringer i obligationer. Da investeringsprofil 3 har en stor andel investeret i obligationer, vil forventningen til det samlede afkast i investeringsprofilen også være lavt. Det kan derfor på kort sigt være svært at leve op til afkastforudsætningerne, som ligger til grund for de udmeldte ikke garanterede pensioner.

På bestyrelsesmødet i juni besluttede bestyrelsen at tage første skridt ved at øge benchmarkandelen i aktivklasserne Aktier fra 30,5 pct. til 35 pct. og Kredit fra 9 pct. til 12 pct. Tilsvarende er andelen af obligationer reduceret fra 44,5 pct. til 37 pct.

Bestyrelsen fortsætter analysen i efteråret herunder overvejelserne om en sammenlægning af investeringsprofil 2 og 3.

Du kan læse mere om aktivklasserne her.