Vedtægtsændringer

På JØPs generalforsamling havde bestyrelsen en del forslag om vedtægtsændringer, som blev vedtaget. Bl.a. får nye medlemmer, som ikke er overenskomstansatte samme helbredsregler som de, der er overenskomstansatte, nemlig en toårig karensperiode.

Alt vores materiale vil i den kommende tid blive opdateret med de nye regler og vi vil orientere her på hjemmesiden om vedtægtsændringerne.