Stor debatlyst på generalforsamling

På JØPs ordinære generalforsamling i går aftes på Frederiksberg, skulle forsamlingen blandt andet godkende valg af ny formand for pensionskassen og desuden debattere et medlemsforslag om at afvikle ejerskab i verdens 200 største kul- gas- og olieselskaber. Et forslag med betydelig medieinteresse.

En længere debat med mange indlæg både for og imod mundede ude i en skriftlig afstemning. Her valgte 232 medlemmer at støtte forslaget mens 380 medlemmer fulgte bestyrelsens opfordring til at stemme nej, og forslaget blev dermed forkastet. Afgående formand for pensionskassen, Agnete Raaschou-Nielsen, takkede for en god og sober debat om et vigtigt emne.

Gårsdagens generalforsamling var Agnete Raaschou-Nielsens sidste som formand for JØP efter 5 år på posten. Hendes indsats for at skaffe djøferne gode pensioner blev anerkendt med aftenens længste bifald. Djøf har valgt Anders Eldrup som ny formand, og det valg godkendte generalforsamlingen med et overvældende flertal.