Skatterabat fortsætter i 2015

Så er forlængelsen af afgiftsberigtigelse vedtaget. Hvis du har sparet op til Supplerende engangsydelse, har du et år mere med mulighed for afgiftsrabat på afgiftsberigtigelse af din Supplerende engangsydelse.

Regeringen har indgået en aftale med SF og Enhedslisten om at forlænge afgiftsrabatten på afgiftsberigtigelse af kapitalpensioner og Supplerende engangsydelse med et år. Lovforslaget er vedtaget idag den 19. december. Det betyder, at medlemmer, der har nået pensionsudbetalingsalderen, som hovedregel 60 år, til og med udgangen af 2015 kan få udbetalt deres Supplerende engangsydelse med lavere afgift på 37, 3 pct. mod de normale 40 pct.

Mulighed for at afgiftsberigtige LD opsparinger

Regeringen har, ud over forlængelse af afgiftsrabatten på Supplerende engangsydelse og kapitalpensioner, også stillet forslag om mulighed for at afgiftsberigtige LD opsparinger med 2,5 pct i rabat, så afgiftssaten i 2015 bliver på 37,5 pct. Dette forslag er ligeledes blevet vedtaget.

Du skal være fyldt 60 år per 1. april 2015 for at kunne opnå rabatten.

Du kan læse mere på LD's hjemmeside.