Over 500.000 kr. i ekstra afkast over 20 år

JØP er bedre til afkast end flertallet, og det kan mærkes over 20 år.

Pension kan være indviklet, men nogle ting er ret simple: Jo højere afkast du får på de penge, du indbetaler, jo højere bliver din pension.

Derfor er det vigtigt, at din pensionskasse kan levere højt afkast. Ikke bare et enkelt år eller et par år i træk, men også på den mellemlange og lange bane. Det kan JØP.

Tallene taler for sig selv: På 20 år er 1 million kr. i JØP vokset til 4,8 mio. kr., mod blot 4,2 mio. kr. for branchen generelt. Altså mere end en halv mio. kr. ekstra til JØPs kunder. Udelukkende på grund af et bedre afkast.

Siden 2012 har vi investeret sammen med pensionskassen DIP, og sideløbende arbejder vi også sammen med Lægernes Pensionskasse. Tilsammen forvalter de tre pensionskasser en støt voksende formue på over 160 mia. kr. og det giver markante stordriftsfordele, lavere priser og mere effektiv drift.

Og forhåbentlig endnu bedre afkast i fremtiden. For selv om det er godt, kan det altid blive lidt bedre.