JØP investerer halv milliard i grøn energi

Med et tilsagn om 545 mio. kr. til en ny dansk infrastrukturfond øger JØP nu kraftigt investeringerne inden for energiinfrastruktur med hovedvægt på investeringer i vindmøller og biomasseanlæg.

Investeringen sker sammen med den faste investeringspartner DIP, samt Lægernes Pensionskasse og Pædagogernes Pensionskasse, PBU. De fire pensionskasser har i dag udsendt en fælles pressemeddelelse om investeringen.

Fonden forvaltes af dansk-baserede Copenhagen Infrastructure Partners, der skal investere fondens midler i europæisk og amerikansk energiinfrastruktur som biomassekraftværker, el-net og vindmølleanlæg på land og til havs.

Investeringen er JØPs første større engagement i energirelateret infrastruktur med fokus på grøn energi.

”Vi forventer at opnå et afkast, der ligger betydeligt over afkastet på investeringer i ejendomme eller traditionelle obligationer. Afkastet forventes samtidig at være mindre afhængigt af konjunkturudviklingen end f.eks. aktieinvesteringer,” siger direktør Torben Visholm.

I en tid, hvor mange bankers udlån er presset af stigende kapitalkrav, og mange lande kæmper med budgetunderskud, kan pensionskasserne træde til med finansiering og opnå attraktive vilkår som betaling for at binde midler i de 15-20 år, som en infrastrukturfond typisk opererer med. Den lange tidshorisont passer godt til pensionskasser som JØP, der har mange unge medlemmer, som først skal på pension om 20-30 år.