JØP har 2 mia. kr. til gode hos staten – medlemmer holdes skadefri.

Dagbladet Børsen har i de seneste dage skrevet, at flere pensionskasser har betydelige beløb til gode hos staten på grund af en uhensigtsmæssig dobbeltbeskatning.

Tilgodehavendet er opstået på grund af den måde, som afkastskatten - den såkaldte PAL-skat – inddrives på. Problemet rammer pensionskasser, der har gennemført omtegninger de senere år, som blandt andre JØP gjorde i to omgange i hhv. ultimo 2011 og ultimo 2012.

I det følgende forklarer vi, hvad der rent teknisk sker - idet vi indledningsvist skal understrege, at ingen medlemmer har betalt mere i skat end de har pligt til, samt at ingen medlemmer ufrivilligt agerer kassekredit; pensionskassen JØP har lagt ud for den ekstraordinære betaling:

PAL-skat består dels af den del, som medlemmerne betaler, og den del, som pensionskassen skal betale. Da pensionskassens skattebetaling jo indirekte koster dig penge, kan det se ud som om, at der finder en dobbeltbeskatning sted. Men da pensionskassen kan modregne medlemmernes PAL-betaling i form af fradrag, betaler du reelt kun PAL én gang.

Pensionskassemedlemmer betaler individuel PAL-skat af alt, hvad der bliver tilskrevet medlemmernes depoter. Det gælder foruden omtegningsbonus også udlodninger i form af den årlige kontorente og et eventuelt pensionisttillæg. I praksis er det pensionskassen, der ordner indbetalingen på dine vegne. Hvor meget du har betalt i år og tidligere fremgår af din depotoversigt.

Når du betaler individuel PAL-skat, opnår pensionskassen et PAL-skattefradrag svarende til dine og dine kollegaers samlede indbetalinger. Hvis fradraget ikke kan udnyttes fuldt ud i indkomståret, kan fradraget fremføres i de næste 5 år, hvorefter en eventuel rest udbetales til pensionskassen.

I 2012 betalte JØPs medlemmer som følge af den store omtegningsbonus og almindelige forrentning af depoter en rekordhøj samlet PAL-skat på ca. 2,2 mia. kr. Dette beløb var langt større end pensionskassens PAL-skat for 2012, og forskellen betød, at pensionskassen kunne fremføre et fradrag på ca. 1,7 mia. kr. til modregning i de kommende 5 års skattebetaling. I 2013 vil der yderligere være et fradrag at fremføre på anslået 300 mio. kr. som følge af den anden og noget mindre omtegning i 2013.

Skulle det gå så skidt med pensionskassens afkast, at JØP i løbet af den 5-årige periode ikke formår at udnytte fradraget fuldt ud, vil fradragsværdien blive udbetalt til pensionskassen.

Ingen medlemmer har altså betalt mere i skat, end de er forpligtet til, idet JØP i forbindelse med omtegning lagde ud for den ekstra betaling.

Skatteaktivet – eller det ufrivillige lån til staten om man vil – betaler staten 1,2 pct. i rente af. Det er i den givne situation acceptabelt, omend JØP helst havde undgået at yde dette ufrivillige lån.