OW Bunker-sagen skal undersøges

En række institutionelle investorer, heriblandt JØP, tager nu initiativ til en undersøgelse af OW Bunker-sagen. Formålet er at undersøge, om der er basis for at gøre et juridisk ansvar gældende, der kan føre til økonomisk kompensation.

OW Bunkers konkurs var en betydelig, usædvanlig og meget negativ begivenhed på det danske børsmarked, og der er et særdeles stort behov for at forstå hændelsesforløbet og, om muligt, at få placeret et ansvar, lyder en begrundelse i pressemeddelelsen, som du kan læse nedenfor.