JØPs gruppelivspræmie på årsopgørelsen

Du har en indberetning af B-indkomst fra JØP, som fremgår af din årsopgørelse. Beløbet er på 1.798 kr. for et helt år og er betaling for din gruppelivsforsikring og gruppeulykkesforsikring. Den bliver trukket hvert år, hvor du har dækningen. Hvis du er optaget i JØP i løbet af 2013, så er beløbet mindre.

Du kan læse mere om gruppeforsikringerne i pjecen Gruppeforsikringer.