Forslag om forlængelse af afgiftsrabat på Supplerende engangsydelse

Hvis du har sparet op til Supplerende engangsydelse, kan du muligvis få et år mere med mulighed for afgiftsrabat på afgiftsberigtigelse af din Supplerende engangsydelse. For regeringen har fremsat lovforslag om at forlænge perioden med afgiftsrabat. Da lovforslaget ikke er vedtaget endnu, gælder fristen den 1. november 2014 stadig, hvis du vil være sikker på at få ydelsen ud til den lave takst i år.

Regeringen har indgået en aftale med SF og Enhedslisten om at forlænge afgiftsrabatten på afgiftsberigtigelse af kapitalpensioner og Supplerende engangsydelse med et år. Lovforslaget betyder, at medlemmer, der har nået pensionsudbetalingsalderen, som hovedregel 60 år, til og med udgangen af 2015 kan få udbetalt deres Supplerende engangsydelse med lavere afgift på 37, 3 pct. mod de normale 40 pct.

Vi vil her på hjemmesiden orientere, når der er nyt om lovforslaget,

Mulighed for at afgiftsberigtige  LD opsparinger

Regeringen har, ud over forlængelse af afgiftsrabatten på Supplerende engangsydelse og kapitalpensioner, også stillet forslag om mulighed for at afgiftsberigtige LD opsparinger med 2,5 pct i rabat, så afgiftssaten i 2015 bliver på 37,5 pct.. Du skal være fyldt 60 år per 1. april 2015 for at kunne opnå rabatten, hvis forslaget bliver vedtaget.

Du kan læse mere på LD's hjemmeside.