Omtegningsbonus

Hvis du er medlem af afdeling 1 og har omtegnet din pensionsordning pr. 1. januar 2013, kan du allerede nu se din forventede omtegningsbonus og de individuelle særlige bonushensættelser på Din Pension.

De endelige satser er afhængige af årsregnskabet, men vi har valgt at beregne både omtegningsbonus og de individuelle særlige bonushensættelser ud fra et foreløbigt skøn. Du kan derfor eventuelt få en ændret omtegningsbonus, ligesom de individuelle særlige bonushensættelser kan ændre sig.

Hvis du er pensionist, får du allerede nu med pensionsudbetalingen for januar måned udbetalt din omtegningsbonus og de individuelle særlige bonushensættelser med et acontobeløb.

Årsregnskabet kommer til marts, så der vil den endelig beregning være klar og fremgå af Din Pension. Hvis du er pensionist, vil du i foråret få justeret din udbetaling med det endelige beløb.