Kommentar til artikel om skatterabat

Under overskriften ”Jurister snydes for skatterabat” skrev Jyllands-Posten lørdag den 20. april, at JØP ikke giver kunderne mulighed for at udnytte skatterabatten på kapitalpension i 2013.

Artiklen blander flere ting sammen. Her er fakta:

JØP har aldrig udbudt kapitalpensioner. I JØP har du til gengæld – indtil regeringen afskaffede muligheden ved årsskiftet - haft mulighed for at spare op til et engangsbeløb via produktet Supplerende engangsydelse. Supplerende engangsydelse adskiller sig fra kapitalpension ved at være kædet tæt sammen med din løbende livsvarige pension. Det betyder, at din løbende livsvarige pension og dine risikodækninger – fx din invalidepension – falder, hvis du vælger at hæve eller omlægge den Supplerende engangsydelse med en skatterabat, således som skattereformen giver mulighed for her i 2013.

Artiklen kan give indtryk af, at JØP generelt ikke giver mulighed for at hæve Supplerende engangsydelse med rabat. Det er ikke korrekt. Hvis du er fyldt 60 år inden 2014, kan du få den Supplerende engangsydelse udbetalt med en afgift på 37,3 pct., forudsat at du har sparet op til ydelsen. Normalt er skatten 40 pct., så du kan altså i 2013 høste en rabat på 2,7 procentpoint. Vedtages regeringens forslag fremlagt i Vækstplan DK, udstrækkes muligheden til 2014.

Hvis man ikke er fyldt 60 år endnu og ikke når at fylde 60 år, inden perioden med skatterabat udløber, giver reformen mulighed for at pensionsudbydere kan tilbyde kunderne at konvertere den Supplerende engangsydelse til det nye produkt Aldersopsparing. Her er der ikke fradrag for indbetalingerne, til gengæld er udbetalingerne skattefri. I 2013 kan man konvertere mod at betale en afgift på 37,3 procent mod normalt 40. Det skal understreges, at der er tale om en konverteringsmulighed, man kan altså ikke få pengene udbetalt, når man er under 60 år.

JØP har valgt ikke at tilbyde denne konverteringsmulighed. Det ville kræve et bekosteligt udviklings- og testarbejde, hvis alle skal have tilbud om at afgiftsberigtige – et arbejde, hvor omkostningerne ikke står mål med udbyttet for de ganske få medlemmer, som vi vurdere vil gøre brug af muligheden.

Produktet vurderes kun at have begrænset interesse, hvis man betaler topskat. Det forhold, at den løbende pension og risikodækningerne falder, hvis man konverterer, skal også tages i betragtning.

Artiklen antyder i øvrigt, at JØP skulle have fravalgt at tilbyde konvertering på grund af presset økonomi. Som det vil være medlemmerne af JØP bekendt, er JØP efter omtegningerne af pensionerne i afdeling 1 en særdeles robust pensionskasse med en betydelig solvensmæssig overdækning.

I JØP Nyhedsbrev for april har vi beskrevet muligheder, fordele og ulemper ved skattereformens rabatordning.

Hvis du ikke foretager dig noget, bliver din nuværende opsparing til Supplerende engangsydelse simpelthen stående til senere udbetaling på nugældende vilkår og bliver undervejs forrentet på samme måde som din pensionsordning i øvrigt.