Halvårsrapport 2013

Tilfredsstillende 1. halvår

 29. august 2013

Bonusudlodning i forbindelse med omtegning af garantipensioner forklarer underskuddet i første halvår, som gav et positivt afkast, trods rentestigningen.

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, JØP, fik i 1. halvår 2013 et underskud på 709 mio. kr. Underskuddet hænger sammen med udlodning af bonus til medlemmer, der i november 2012 valgte at omtegne deres garanti-pension til et betinget grundlag. Omtegningen blev effektueret i 2013 med tilskrivning af omtegningsbonus svarende til 1,3 mia. kr.

Den medlemsmæssigt største investeringsprofil 2, som også har det bredeste investeringsmandat, fik et afkast på 266 mio. kr. (3,0 pct.). I investeringsprofil 3, som indeholder færre aktier, var afkastet 598 mio. kr. (1,5 pct.).  Endelig fik Investeringsprofil 1, som på grund af garantiforpligtelser har over 90 pct. af formuen placeret i obligationer (inklusive afdækningsinstrumenter), et negativt afkast på 112 mio. kr. (-2,4 pct.). Hovedforklaringen er forårets rentestigninger.

Set under ét (inklusive afkast på egenkapitalen) fik pensionskassen et afkast (N1) på 747 mio. kr. (1,4 pct.). 

Omkostninger holder sig på et forsat lavt niveau med en ÅOP på blot 0,5.

Overblik JØP 1. halvår 2013

Investeringsafkast i Profil 2: 266 mio. kr. (3,0 pct.)
Investeringsafkast i Profil 3: 598 mio. kr. (1,5 pct.)
Investeringsafkast i Profil 1 (garanti-pensioner): -112 mio. kr. (-2,4 pct.)
Medlemsindbetalinger steg med 6,0 pct. til 1.262 mio. kr.
Pensionsudbetalinger steg med 43 pct. til 720 mio. kr.
Årlig Omkostninger i Procent på 0,5
Samlede aktiver udgjorde 58,2 mia. kr.

Læs regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2013 her: