Den ny bestyrelse er valgt

Urafstemningen om valg af 4 medlemmer til JØPs bestyrelse sluttede i går, den 13. juni. Efter at KPMG har kontrolleret og optalt de elektroniske stemmer og de manuelle stemmesedler, er resultatet nu opgjort, og følgende blev valgt:

Torben Huss, Vicedirektør i Investeringsfonden for Udviklingslande, 2.162 stemmer.

Peter Løchte-Jørgensen, Professor på Århus Universitet, 2.349 stemmer.

Martin Randrup Klintholm, Fuldmægtig i Økonomi- og Indenrigsministeriet, 1.943 stemmer.

Sven-Karsten Topp, Underdirektør i Regionale Bankers Forening, 1.814 stemmer.

JØPs bestyrelse, der tiltræder med øjeblikkelig virkning, består herefter af:

  • Agnete Raaschou-Nielsen, formand
  • Lars Qvistgaard, næstformand
  • Tina Aggerholm
  • Torben Huss
  • Peter Løchte Jørgensen
  • Martin Randrup Klintholm
  • Charlotte Münter
  • Sven-Karsten Topp