Delvis bidragsfri dækning bortfalder pr. 1. oktober

Generalforsamlingen har i april 2013 vedtaget bestyrelsens forslag om at afskaffe delvis bidragsfri dækning (BFD). Bestyrelsen blev bemyndiget til at fastsætte tidpunktet for ikrafttrædelsen af ændringen, når administrationen var klar til at kunne forvalte reglen. Nu er administrationen klar, og bestyrelsen har den 12. september 2013 truffet beslutning om, at ændringen træder i kraft den 1. oktober 2013.

Det betyder, at JØP ikke giver delvis bidragsfri dækning fra 1. oktober. Så medlemmer, der nedsætter bidragsbetalingen pr. 1. oktober 2013 eller senere får ikke delvis BFD. Medlemmer som har delvis BFD, der udløber pr. 1. oktober 2013 eller senere får ikke tilbud om forlængelse af perioden med delvis BFD.

Hvis man allerede nu er på delvis BFD, der udløber efter den 1. oktober 2013, vil man fortsat have delvis BFD indtil periodens udeløb.  

Den fulde BFD (BFD på fuldtid) bliver ikke berørt af ændringen. Man kan stadig opretholde fuld pensionsdækning i et år – med mulighed for forlængelse. Læs mere om fuld BFD.

Hvorfor bortfalder delvis BFD?

Forslaget var begrundet i, at JØP udvikler sit it-system i fællesskab med andre pensionskasser, som ikke tilbyder delvis bidragsfri dækning. Derfor vil det være uforholdsmæssigt dyrt for JØP at udvikle sin egen løsning til en ydelse, som kun få medlemmer bruger.

Du kan læse mere om BFD i pjecen nedenfor.