JØP i grønt lys

JØP har ultimo maj fortsat en komfortabel overdækning ift. lovgivnings krav til basiskapitalen.

I de seneste dage har der været stor fokus på det lave renteniveau, og det deraf følgende pres på pensionssektoren. JØP har ved udgangen af maj måned fortsat en komfortabel overdækning i forhold til lovgivnings krav til basiskapitalen, og pensionskassen er i finanstilsynets ”grønne lys”. I tilknytning kan det nævnes, at alle 3 investeringsprofiler i pensionskassen har haft positive afkast i de første 5 måneder af året.