JØP har tiltrådt FN's retningslinier

JØP har tiltrådt FNs retningslinjer

JØP ønsker gennem tiltrædelsen af FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI), at være med til at markere vigtigheden af at investere ansvarligt, og bidrage til, at så bred en kreds som mulig støtter op omkring principperne.

FNs principper for ansvarlige investeringer udspringer af en stigende bevidsthed om, at miljø og samfundsansvar (ESG) skal inkluderes i god virksomhedsledelse, og at dette påvirker de langsigtede resultater i virksomhederne. I 2005 inviterede FN 20 af verdens største institutionelle investorer til at deltage i udviklingen af Principles for Responsible Investment (PRI). Den udvalgte gruppe blev støttet af 70 eksperter fra investeringsindustrien, det offentlige, og den akademiske verden. I 2006 var principperne færdigudviklede, og UN PRI blev officielt lanceret i april 2006 på børsen i New York. Ved udgangen af 2009 har 670 investorer valgt at underskrive principperne, og de repræsenterer tilsammen investeringer for næsten 20 billioner USD.

De seks principper er:

  • Investoren vil indarbejde miljø, sociale forhold samt aktivt ejerskab i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.
  • Investoren vil være aktive ejere og indarbejde miljø og sociale forhold i vores politikker vedr. ejerskab og i den praktiske håndtering af investeringerne.
  • Investoren vil søge at opnå åbenhed om miljø, sociale forhold og aktivt ejerskab fra de enheder, vi investerer i.
  • Investoren vil fremme accept og implementering af principperne inden for den finansielle industri.
  • Investoren vil samarbejde med henblik på at øge effektiviteten i implementeringen af principperne.
  • Investoren vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt omkring implementeringen af principperne.

26.02.2010