Individuelt solvensbehov og trafiklys

Pensionskassen har rigeligt basiskapital til at dække kapitalkravet de individuelle solvensbehov med en solvensdækning på 1.339 pct., og pensionskassen er samtidigt i finanstilsynets "grønne lys" per 31.12.2011.

Pensionskassen har indberettet det individuelle solvensbehov pr. 31.12.2011. Pensionskassen har rigeligt basiskapital til at dække kapitalkravet med en solvensdækning på 1.339 pct. Solvensdækningen fremkommer som basiskapitalen sat i forhold til kapitalkravet.

Det individuelle solvensbehov er pensionskassens egenopgørelse af kravet til basiskapitalen, og skal omfatte alle relevante risici, som markedsrisici, biometriske risici, operationelle risici m.m. Det individuelle solvensbehov udgør sammen med minimumskapitalkravet det lovpligtige kapitalkrav til pensionskassen.