SFCR-rapport

JØP har udarbejdet en rapport om pensionskassens solvensmæssige og finansielle situation. Formålet med rapporten er at øge gennemsigtigheden over for medlemmer og offentligheden generelt. 

Rapporten er udarbejdet i henhold til den gældende EU-forordning og indeholder en beskrivelse af pensionskassen, investerings- og forsikringsresultater, risikoprofilen, værdiansættelsesprincipperne og kapitalplanlægningen.

Rapporten er obligatorisk for alle pensionsselskaber i Danmark og er den første af dens art. Rapporten er godkendt af JØP's bestyrelse den 4. maj 2017.

SFCR-rapport

Supplerende rapporteringsskema