ÅOP/ÅOK

Som led i branchens fælles initiativ omkring åbenhed og gennemsigtighed har JØP udarbejdet en metodebeskrivelse, som dokumenterer hvordan alle omkostninger i pensionskassen fordeles til kunderne.

Rapporten er udarbejdet i henhold til gældende standard fra Forsikring og Pension og indeholder metodebeskrivelse, afstemningsskema samt erklæringer fra ledelse og ekstern revision.

Rapporten er obligatorisk for alle pensionsselskaber i Danmark.

ÅOP/ÅOK for 2017

ÅOP/ÅOK for 2016

ÅOP/ÅOK for 2015