Behandling af personoplysninger

I forbindelse med din optagelse i JØP afgiver du eller din arbejdsgiver visse personoplysninger, som indgår i JØP's medlemsregister. JØP er ifølge lov om behandling af personoplysninger, som trådte i kraft den 1. juli 2000, forpligtet til at oplyse dig om registreringen og anvendelsen af disse oplysninger.

Oplysningerne er registrerede hos JØP. Formålet med registreringen er, at JØP administrerer din pensionsordning, herunder behandler ind- og udbetalinger samt kontrollerer, at pensionsindbetalinger er korrekte. I forbindelse med behandlingen af oplysninger videregives disse til offentlige myndigheder, pengeinstitutter, betalingsformidlingsvirksomheder, fx PBS, arbejdsløshedskasser, overenskomstparter og forsikringsselskaber, hvor JØP har tegnet gruppeforsikring for pensionskassens medlemmer, men kun i det omfang, dette er foreskrevet i lovgivningen eller nødvendigt for at administrere din pensionsordning. JØP modtager oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre.

Med henblik på at yde en optimal service, anvender JØP de registrerede oplysninger til at holde dig orienteret, hvis JØP indfører nye pensionsprodukter, som er relevante for dig. Såfremt du mod forventning ikke ønsker denne service, bedes du meddele dette til JØP.

Lov om behandling af personoplysninger giver dig mulighed for at få indsigt i de oplysninger, som er registrerede om dig. Du har endvidere ret til at foretage berigtigelse af disse oplysninger. Henvendelse om indsigt i de registrerede oplysninger og eventuelle berigtigelser bedes rettet til Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, Dich Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, tlf. nr. 38 18 87 00 eller joep@joep.dk 

Ønsker du at klage over JØP's behandling af oplysninger om dig, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Oplysningspligt efter lov om behandling af personoplysninger

I forbindelse med medlemskab af Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP), Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, registrerer pensionskassen visse personoplysninger. Disse indgår i administrationen af pensions- og forsikringsordninger i JØP.

JØP vil videregive oplysningerne til offentlige myndigheder, pengeinstitutter, betalingsformidlingsvirksomheder, arbejdsløshedskasser og overenskomstparter, i det omfang dette er forskrevet i lovgivningen eller nødvendigt for at administrere pensions- og forsikringsordningerne.

Følgende myndigheder og virksomheder modtager personoplysninger fra JØP, når dette er nødvendigt for at administrere pensions- og forsikringsordningerne:

 • Offentlige myndigheder
 • Pengeinstitutter
 • Læger og hospitaler, som medlemmer konsulterer, eller som afgiver erklæringer til JØP og JØP's forsikringsmedicinske konsulenter
 • JØP's advokater
 • PBS Holding A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup
 • Djøf, Gothersgade 133, 1016 København K
 • Codan, Gl. Kongevej 60, 1790 København V
 • Forenede Gruppeliv, Strandboulevarden 122, 2100 København Ø
 • JØP har endvidere adgang til indhente oplysninger fra Det Centrale Personregister, Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød.

JØP registrerer oplysninger om personer, som bliver optaget som medlem af pensionskassen. Derudover registrerer JØP navn, adresse og CPR-nummer på en samlever, der indsættes som begunstiget til ugifteydelse fra JØP. Oplysninger om pårørende som ægtefælle, børn eller andre, der vil være berettiget til løbende pension eller ugifteydelse fra JØP ved et medlems død, er ikke registreret i JØP, men ved udbetaling af ydelser, registreres de oplysninger, som er nødvendige for at administrere udbetalinger.

JØP har registreret følgende typer af oplysninger om medlemmer i JØP:

 • Navn
 • Adresse
 • CPR-nummer
 • JØP-nummer
 • Telefonnummer
 • Optagelsesdato
 • Arbejdsgiver
 • Ansættelsesvilkår
 • Uddannelse
 • Indsættelse samlever eller bo til ugifteydelsen
 • Helbredsvilkår
 • Indbetalinger
 • Pensionsrettigheder
 • Skatteoplysninger
 • Udbetalinger.
Klager over JØP's behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.