Find den blanket, du skal bruge

Nem og sikker adgang til elektronisk behandling af dokumenter


Neden for finder du genveje til de mest brugte blanketter.  

Tilbud på pensionsordning

Ansøgning om alderspension
Ansøgning om børnepension 

Ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme (via Forenede Gruppeliv) 

Begunstigelseserklæring til gruppelivssum ved død (via Forenede Gruppeliv)
Pensionserklæring for medlemmer bosiddende i udlandet
Palfritagelse Fritagelse for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat

Skal du anmelde en tand- eller personskade skal du sende anmeldelsen til Codan

Blanket til anmeldelse af personskade finder du her

Blanket til anmeldelse af tandskade finder du her

Nedenstående blanketter kan du sende til os elektronisk. Det kan du gøre  her.