Find den blanket, du skal bruge

Nem og sikker adgang til elektronisk behandling af dokumenter


Neden for finder du genveje til de mest brugte blanketter.  

Tilbud på pensionsordning
Ansøgning om alderspension
Ansøgning om børnepension 

Begunstigelseserklæring til gruppelivssum ved død (via Forenede Gruppeliv)
Pensionserklæring for medlemmer bosiddende i udlandet
Ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme (via Forenede Gruppeliv)
Palfritagelse Fritagelse for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat

Nedenstående blanketter kan du sende til os elektronisk. Det kan du gøre her.