Pensionist

JØP gennemfører en række ændringer, som påvirker den udbetalte pension forskelligt, afhængigt af om du er invalide, alders- eller delpensionist.

Er du invalidepensionist, vil du modtage et brev i starten af april 2017, med information om hvad ændringen betyder for dig.

Er du alderspensionist, vil du i udgangspunktet ikke få ændret din udbetalte pension. Du skal dog være opmærksom på, at din pension forventes at falde over tid på grund af de forlængede levetider.

Hvis du får udbetalt din grundlagspension, vil du dog opleve, at din udbetalte pension falder.

Du får udbetalt din grundlagspension, hvis:

  • du har valgt, at få udbetalt din grundlagspension
  • du har valgt at få din omregningspension udbetalt, men din grundlagspension er højere end din omregningspension.
Du kan se på din pensionsoversigt, om du får udbetalt din grundlagspension, da din grundlagspension og omregningspension så vil være lige store. 

Er du delpensionist, vil din udbetalte pension ikke ændre sig, medmindre du får udbetalt din grundlagspension (se ovenfor). Den del af din pensionsordning, som ikke er under udbetaling, bliver omfattet af de nye prognoseforudsætninger for bidragsindbetalinger og kan blive omfattet af ændringerne af udløbsalder for invalidepensioner.