Overvejer du at gå på pension i 2017?

Overvejer du at gå på pension i 2017, skal du være opmærksom på, at de reviderede pensionsprognoser forventes at blive indført med virkning fra den 1. august 2017. Det har derfor betydning for dit udbetalingsforløb, om du går på pension før eller efter denne dato.

Er du medlem af afdeling 1 omtegnet og afdeling 2, og er du på vej på pension, vil der blive tale om et ændret forløb for udbetalingerne. 

Forskellige udbetalingsforløb

Hvis du går på pension inden den 1. august 2017, kan du forvente at få et udbetalingsforløb, som er svagt faldende ved stigende alder (grøn kurve i nedenstående figur).

Hvis du går på pension den 1. august 2017 eller senere på året, vil din pension udvikle sig mere jævnt ved stigende alder (grå kurve i nedenstående figur). For hovedparten af disse medlemmer gælder det, at pensionen i udgangspunktet vil være 6-8 % lavere end pensionerne oplyst i pensionsoversigterne i dag.

Størrelsen på ændringen i pensionen vil afhænge af din alder og din ordning. Hvis du har en livsvarig ægtefællepension, vil din pension kunne ændre sig med mere end 8 %. 

Ændringen i udbetalingsforløbene er et spørgsmål om, hvornår de opsparede midler bliver udbetalt. Med det nye udbetalingsforløb (den grå kurve) vil du i begyndelsen af din pensionisttilværelse få en lavere pension (ca. 6-8 %) end med det nuværende udbetalingsforløb. Til gengæld vil pensionen være højere senere.

Prognoser

De viste udbetalingsforløb er baseret på en række forventninger til udvikling i fx. afkast og levetider. De faktiske udbetalingsforløb vil derfor kunne afvige fra de forventede, men selve udviklingen i de to forløb vil være som vist.

Det er ikke muligt at sige præcist, hvor de to kurver skærer hinanden, altså hvornår pensionerne er lige store. Det afhænger af medlemmets alder på pensioneringstidspunktet. Det gælder, at jo yngre pensioneringsalderen er, jo længere går der, før de to udbetalingsforløb krydser hinanden.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker at gå pension inden den 1. august 2017?

JØP udbetaler pension forud. Det betyder, at du typisk vil få første pension udbetalt, samtidigt med at du modtager din sidste lønudbetaling. Hvis du ønsker at få pension fra den 1. juli 2017, skal du sende din anmodning om pension senest den 1. juni 2017. Denne pension vil følge det grønne udbetalingsforløb i ovenstående figur.

Hvis du indsender din anmodning om pension senere end den 1. juni 2017, vil pensionen tidligst kunne komme til udbetaling den 1. august 2017 – altså en pension, som vil følge det grå udbetalingsforløb i ovenstående figur.