Eksempel for en 45 årig, afdeling 1 omtegnet

Nedenfor fremgår et tænkt eksempel på ændringerne på pensionsoversigten for et medlem.

Medlemmet er 45 år og hører til afdeling 1 omtegnet. Medlemmet har et depot på 1.000.000 kr. og et fast månedligt bidrag på 7.000 kr. efter AM-bidrag.

De væsentligste ændringer på pensionsoversigten

Før ændring
Efter ændring
Invalidepension til alder 67 368.672 kr.
Invalidepension til alder 68 348.876 kr.
Prognose alder 65 209.837 kr. 207.409 kr.
Prognose alder 68 258.578 kr.

Forklaring

Efter ændringen vil risikodækningerne være faldet, men invalidedækningen løber til alder 68 år. Alderspensionsprognosen er steget en hel del, men man skal være opmærksom på, at prognosen efter ændringer vises i alder 68 år (og ikke som nu i alder 65 år). Medlemmet kan dog stadig gå ind på Min Pension efter ændringerne og se prognosen for alder 65 år, som i dette tilfælde vil være faldet lidt*.

Grundlagspensionen er generelt faldet for alle dækningerne.

Hvis medlemmet var hvilende, og altså ikke indbetalte bidrag, ville ændringer i risikodækningerne og alderspensionsprognosen være de samme, dog i mindre størrelse.

Størrelsen af de individuelle særlige bonushensættelser påvirkes ikke af ændringerne og vises derfor ikke.

Du kan her se hele pensionsoversigten før og efter ændringerne:

Din pensionsoversigt før ændringerne

Din pensionsoversigt efter ændringerne

Invalidepension til alder 67