Eksempel for en 30 årig, afdeling 2

Nedenfor fremgår et tænkt eksempel på ændringerne på pensionsoversigten for et medlem.

Medlemmet er 30 år og hører til afdeling 2. Medlemmet har et depot på 125.000 kr. og et fast månedligt bidrag på 5.000 kr. efter AM-bidrag.

De væsentligste ændringer på pensionsoversigten

Før ændring Efter ændring
Invalidepension til alder 65 300.946 kr.
Invalidepension til alder 68 311.012 kr.
Prognose alder 65 153.008 kr. 169.769 kr.*
Prognose alder 68 206.371 kr.

Forklaring

Efter ændringen vil risikodækningerne være steget en smule og invalidedækningen løber til alder 68 år. Alderspensionsprognosen er steget en hel del, men man skal være opmærksom på, at prognosen efter ændringer vises i alder 68 år (og ikke som nu i alder 65 år).

Medlemmet kan dog stadig gå ind på Min Pension efter ændringerne og se prognosen for alder 65 år, som i dette tilfælde vil være steget lidt*.

Grundlagspensionen er generelt faldet for alle dækningerne.

Obs: Yngre medlemmer i afdeling 1 omtegnet skal se på scenariet for det 45-årige medlem i afdeling 1 omtegnet, da ændringerne vil påvirke risikodækningerne negativt.

Du kan her se pensionsoversigten før og efter ændringerne:

Din pensionsoversigt før ændringerne

Din pensionsoversigt efter ændringerne

Før ændring

Efter ændring

bidrag på 5.000 kr. efter AM-bidrag.

De væsentligste ændringer på pensionsoversigten:

Før ændring

Efter ændring

Invalidepension til alder 65

300.946 kr.

Invalidepension til alder 68

311.012 kr.

Prognose alder 65

153.008 kr.

169.769 kr.*

Prognose alder 68

206.371 kr.

 

Forklaring Efter ændringen vil risikodækningerne være steget en smule og invalidedækningen løber til alder 68 år. Alderspensionsprognosen er steget en hel del, men man skal være opmærksom på, at prognosen efter ændringer vises i alder 68 år (og ikke som nu i alder 65 år). Medlemmet kan dog stadig gå ind på ”Min Pension” efter ændringerne og se prognosen for alder 65 år, som i dette tilfælde vil være steget lidt*.

Grundlagspensionen er generelt faldet for alle dækningerne.

Obs: Yngre medlemmer i afdeling 1 omtegnet skal se på scenariet for det 45-årige medlem i afdeling 1 omtegnet, da ændringerne vil påvirke risikodækningerne negativt.