Eksempel for medlem afdeling 1, ikke-omtegnet

Nedenfor fremgår et par tænkte eksempler på ændringerne på pensionsoversigten for to medlemmer i afdeling 1 ikke-omtegnet.

Medlem i kontributionsgruppe B eller C.

1. Medlemmet er 60 år og har et depot på 2.700.000 kr. og et fast månedligt bidrag på 7.250 kr. efter AM-bidrag.

De væsentligste ændringer på pensionsoversigten

Før ændring Efter ændring
Invalidepension til alder 67 299.916 kr. 266.754 kr.
Prognose alder 67 271.170 kr. 246.388 kr.

Efter ændringen vil både risikodækningerne og alderspensionsprognosen være faldet.

2. Medlemmet er 45 år og har et depot på 1.000.000 kr. og et fast månedligt bidrag på 7.000 kr. efter AMB

De væsentligste ændringer på pensionsoversigten

Før ændring Efter ændring
Invalidepension til alder 67 336.518 kr. 294.496 kr.
Prognose alder 67 240.894 kr. 239.626 kr.

Efter ændringen vil risikodækningerne være faldet, mens alderspensionsprognosen er næsten uændret.

Grundlagspensionen vil generelt falde for alle dækninger.

Man skal være opmærksom på, at prognosen efter ændringer vil blive vist i alder 68 år (og ikke som nu i alder 65 år). Medlemmet kan dog stadig gå ind på Min Pension efter ændringerne og se prognosen i den ønskede alder.

Medlem i kontributionsgruppe D, E eller F.

De to tænkte eksempler ovenfor er også beskrivende for medlemmer i kontributionsgruppe D, E eller F. Invalidepensionen til alder 67 år er samme størrelse som for medlemmerne i kontributionsgruppe B eller C. Alderspensionsprognosen vil derimod være lavere, da kontributionsgruppe D, E og F har en anden investeringsstrategi og dermed en anden forventning til det fremtidige afkast.

Medlemmerne i kontributionsgruppe D, E og F skal være opmærksom på, at deres grundlagspension i nogen tilfælde vil udvikle sig til at blive højere end omregningspensionen. Grundlagspensionen kan i andre tilfælde allerede nu være højere end omregningspensionen. Hvis dette er tilfældet, så vil det være grundlagspensionen, som bliver udbetalt ved pensionering. Man skal være opmærksom på, at grundlagspensionen også ændres. 

Invalidepension til alder 67