Vælg udbetalingsform

Når du går på pension og skal have udbetalt din JØP Almindelige ordning, kan du vælge mellem udbetaling af grundlagspension eller udbetaling af omregningspension. Her kan du læse om forskellen på de to muligheder.

Uanset om du er medlem af afdeling 1 eller 2, omtegnet eller ej, er grundlagspensionen din garanterede ydelse, som kun i særlige tilfælde kan nedsættes, fx hvis betingelserne for at ændre i det betingede grundlag er indfriet, eller hvis du vælger udbetaling af omregningspension.

Medlemmer i afdeling 1, der har omtegnet og medlemmer i afdeling 2

For medlemmer i afdeling 1, der har omtegnet pr. 1. januar 2012 eller 1. januar 2013, samt medlemmer i afdeling 2 er grundlagsrenten, som ligger til grund for beregning af den garanterede ydelse, på 0 pct.

Omregningspensionen beregnes med en rente på 4 pct. og skøn over bl.a. den forventede levetid.

Da renten ved beregning af omregningspension er væsentligt større end renten ved beregning af grundlagspension, vil du som udgangspunkt få den højeste startpension ved at vælge omregningspensionen. Grundlagspensionen vil hale ind på omregningspensionen, jo længere tid, der går.

Omregningspensionen kan blive sat ned, hvis der fx ikke kan opnås et afkast på 4 pct. (3,5 pct.), mens grundlagspensionen kun under særlige omstændigheder kan nedsættes. Desuden kan grundlagspensionen falde, hvis du vælger udbetaling af omregningspensionen. Se også Grundlagspension og omregningspension – forbehold.

Hvis omregningspensionen er højere end grundlagspensionen på det tidspunkt, hvor du starter udbetaling af din alderspension, tilbyder vi dig et valg mellem udbetaling af omregningspension og grundlagspension.

Medlemmer i afdeling 1, der ikke har omtegnet i 2011 eller 2012

For medlemmer i afdeling 1, der ikke har omtegnet pr. 1. januar 2012 eller 1. januar 2013, er renten på omregningspensionen beregnet med en rente på 3,5 pct. og et skøn over den forventede levetid. Den sammenvægtede grundlagsrente på grundlagspensionen varierer mellem 0 pct. og 4,25 pct.

Hvis omregningspensionen er højere end grundlagspensionen, tilbyder vi et valg mellem udbetaling af omregningspension og grundlagspension. Hvis grundlagspensionen er højere end omregningspensionen, udbetales grundlagspensionen altid.

Vælger du udbetaling af grundlagspensionen og har en høj sammenvægtet grundlagsrente, har du ikke udsigt til stigning i pensionen foreløbig, da optjent bonus anvendes til kontostyrkelse.

Vælger du udbetaling af omregningspensionen, vil din underliggende grundlagspension blive nedsat, fordi der udbetales mere end forudsat ved beregning af grundlagspensionen og eventuel bonus som nævnt anvendes til kontostyrkelse.

Tillæg til pensionen

Hvis du har omtegnet i afdeling 1, påvirkes dine Individuelle Særlige Bonushensættelser ikke af, om du vælger grundlagspension eller omregningspension.

Hvis du har din pensionsordning i afdeling 1 og ikke har omtegnet, vil dit pensionisttillæg blive beregnet som en procentsats af udbetalingen af pensionen.

Hvis du har din pensionsordning i afdeling 2, vil dit pensionstillæg blive beregnet som en procentsats af udbetalingen af pensionen.

Forudsætninger og forbehold

Du kan læse nærmere om forudsætninger og forbehold i Grundlagspension og omregningspension – forbehold