Hvornår kan du få udbetalt pension?

Din pensionsudbetalingsalder er det tidligste tidspunkt, du kan få pensionen udbetalt på.

Pensionsudbetalingsalderen er fem år før folkepensionsalderen, jf. Lov om social pension. Der gælder en undtagelse for pensionsaftaler, der er indgået inden den 1. maj 2007. For disse aftaler er pensionsudbetalingsalderen 60 år.

Født
Tidligste pensionsudbetalingsalder
Før den 1. januar 1959 60 år
Første halvår af 1959 60 ½ år
Andet halvår af 1959 61 år
Første halvår af 1960 61 ½ år
Adet halvår af 1960 - 1962 62 år
Første halvår af 1963 og senere 63 år

Hvis levealderen fortsætter med at stige, vil folkepensionsalderen blive forhøjet, hvilket vil medføre højere pensionsudbetalingsalder. Pensionsudbetalingsalderen er fastsat i Pensionsbeskatningsloven (PBL). 

Er din pensionsordning etableret før den 1. maj 2007, kan du gå på pension fra JØP som 60-årig. Denne aldersgrænse gælder medlemmer i afdeling 1.