Skat og pension i udlandet, i Grønland og på Færøerne

Er du bosiddende i Grønland eller udlandet, gælder der særlige regler, når du indbetaler til din pensionsordning. Du får her en kort introduktion og ellers anbefaler vi, at du kontakter SKAT.

Grønland

Hvis du er skattepligtig i Grønland, kan du indbetale til din pensionsordning i JØP med fradrag, hvis din arbejdsgiver indbetaler bidraget. Der er fradrag for indbetalinger, der ligger inden for 15 pct. af din samlede lønindtægt for indbetalingsperioden.

Pensionsordninger med løbende indbetalinger (JØP Almindelig ordning), der er tegnet i danske pensions- og livsforsikringsselskaber, kan overføres til tilsvarende grønlandske selskaber uden beskatning i Danmark.

Det er en betingelse, at der ikke i Danmark har været givet fradrag for indbetalingerne eller bortseelse for arbejdsgivers indbetaling til ordningen.

Færøerne

Hvis du har indbetalt til en pensionsordning, mens du har været på Færøerne, så er reglerne således, at der har været bortseelsesret eller fradrag frem til den 1. juli 2012. Det betyder, at når disse beløb skal udbetales, så skal der betales indkomstskat af de løbende udbetalinger eller afgift, hvis det er en engangsudbetaling.

De beløb, der er blevet indbetalt efter den 1. juli 2012, er der allerede sket beskatning af, og derfor bliver disse udbetalt skattefrit. Dog kan der være skat på kapitalafkastet af rentetilvæksten.

Sverige

Danmark og Sverige har indgået en skatteaftale, der fjerner en række af de problemer, som grænsegængere og tilflyttere oplever. Aftalen indebærer, at lønindkomst beskattes i arbejdsgiverlandet, selvom visse dele af arbejdet udføres som eksempelvis hjemmearbejde i bopælslandet.

Tilflyttere får ligeledes fradrag for pensionsindbetalinger til pensionsordninger i fraflytningslandet. Tilflyttere er lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende, som er hjemmehørende i det ene land og umiddelbart inden tilflytningen deltog i og betalte bidrag til en pensionsordning i fraflytningslandet.

Grænsegængere og tilflyttere kan således fortsætte indbetalingen til JØP med fradragsret. Du bør dog søge nærmere oplysninger om regler og betingelser hos de danske og svenske skattemyndigheder.

JØP skal afregne arbejdsmarkedsbidrag af indbetalinger fra en arbejdsgiver.

Der er fortsat ikke fradragsret for danskere, der bor og arbejder i Danmark, men indbetaler til en svensk pensionsordning.

Uanset om du bor i Danmark eller Sverige, skal JØP trække skat af løbende udbetalinger og afgift af engangssummer inden udbetalingen.

Øvrige udland

Der er normalt ikke fradragsret for indbetalinger til JØP, hvis du bor og arbejder i udlandet.

Hvis du som pensionist bor i udlandet, bliver din JØP-pension som hovedregel beskattet i Danmark, men i nogle tilfælde beskattes pensionen i bopælslandet.

Danmark har indgået en række dobbeltbeskatningsaftaler, som afgør, hvilket land der har beskatningsretten til din JØP-pension. Hovedreglen er, at Danmark har beskatningsretten til løbende pensioner.

Afgifter omfattes ikke af reglerne om beskatningsretten. Det betyder, at JØP tilbageholder afgift i henhold til pensionsbeskatningsloven af en supplerende engangsydelse, selvom det er bopælslandet, som har beskatningsretten til den løbende pension.

Er du ikke skattepligtig i Danmark af din pension fra JØP, skal du hvert år indsende en såkaldt skattefrigørelsesattest til JØP, idet vi ellers skal trække skat af pensionen, inden den bliver udbetalt. I nogle kommuner udstedes skattefrigørelsesattesten, således at den gælder, så længe du bor og er skattepligtig i det pågældende land.